Kody błędów GTA 5 GTA Online

[ERR_ANI_POOL_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_ANI_POOL_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_GTA_ONLINE_LOAD]
{Failed to load audio data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Wczytanie danych audio nie powiodło się. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_AUD_HARDWARE]
{Failed to initialize audio hadware. Please ensure that your audio device is functioning correctly.}
Nie udało się włączyć urządzenia audio. Sprawdź, czy urządzenie audio działa poprawnie.

[ERR_AUD_HARDWARE_DS_BUFFER]
{Failed to create audio buffer. You may need to reinstall your audio drivers or DirectX. Also ensure your audio device is functioning correctly. Return Code: }
Nie udało się utworzyć bufora audio. Wymagane może być ponowne zainstalowanie sterowników audio lub DirectX. Sprawdź czy urządzenie audio działa poprawnie. Kod błędu:

Кстати, у вас уже есть GTA 5? Если нет, то можно купить GTA 5 прямо сейчас и бесплатно играть в GTA Online со всеми дополнениями от Rockstar Games.

[ERR_AUD_HARDWARE_DS_INIT]
{Failed to initialize audio hadware. You may need to reinstall your audio drivers or DirectX. Also ensure your audio device is functioning correctly. Return Code: }
Nie udało się włączyć urządzenia audio. Wymagane może być ponowne zainstalowanie sterowników audio lub DirectX. Sprawdź czy urządzenie audio działa poprawnie. Kod błędu:

[ERR_AUD_INIT_1]
{Failed to initialize audio. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować dźwięku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_INIT_2]
{Failed to initialize audio. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować dźwięku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_INVALIDRESOURCE]
{Corrupt audio data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane audio. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_AUD_MIXER_INIT]
{Failed to initialize audio. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować dźwięku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_MUSIC_INIT]
{Failed to initialize audio. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować dźwięku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_SOUND_1]
{Audio error. Please reboot and restart the game.}
Błąd audio. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_AUD_SOUND_2]
{Audio error. Please reboot and restart the game.}
Błąd audio. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_DEFAULT]
{Fatal error. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błąd krytyczny. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_FIL_COMMON]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_FIL_DISK]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_FIL_PACK_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_FIL_PACK_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_FIL_PACK_3]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_FIL_ZIP_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_FIL_ZIP_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_FIL_ZIP_3]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GAMECONFIG_1]
{Corrupt game config data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane konfiguracyjne gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_CODEC_1]
{Voice chat codec error. Please reboot and restart the game.}
Błąd kodeka rozmowy głosowej. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_CUT_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_CUT_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_ENT_CONT_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_ENT_CONT_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_ENT_CONT_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_ENT_TRANS]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_INFLATE_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_INFLATE_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_INPUT_1]
{Too many input devices. Please remove some devices and reboot and restart the game.}
Zbyt wiele urządzeń wejściowych. Odłącz część urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_INPUT_2]
{DirectInput failure. Please reboot and restart the game.}
Błąd DirectInput. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_INTERIOR_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_INVALID]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_MAP]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_MAPSTORE_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_MAPSTORE_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_NAV]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GEN_PAGE_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_PED_VAR]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_POOL_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_POOL_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_POOL_3]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_SCENARIO]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_ZLIB_1]
{Failed zlib initialization. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować biblioteki zlib. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GEN_ZLIB_2]
{Failed zlib call. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_CHECK_PROC_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_CHECK_PROC_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_D3D_DEFERRED]
{DirectX error. Please ensure your video card is installed properly with the latest drivers. Check your DirectX installation and reboot your system. Return Code:}
Błąd DirectX. Upewnij się, że karta graficzna została poprawnie zainstalowana i że posiadasz najnowsze sterowniki. Sprawdź, czy poprawnie zainstalowano DirectX, i uruchom ponownie komputer. Kod błędu:

[ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM]
{DirectX error. Out of memory. Please reboot, close other applications, and ensure your computer meets the minimum requirements. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Błąd DirectX – zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer, zamknij nieużywane programy i upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://rsg.ms/pcspecs.

[ERR_GFX_D3D_INIT]
{Failed Initialization. Please reboot and restart the game. Try reinstalling the game if this persists.}
Błąd uruchamiania. Uruchom ponownie komputer i grę. Jeśli problem będzie się powtarzać, zainstaluj ponownie grę.

[ERR_GFX_D3D_NOD3D1X_2]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_D3D_NOD3D1X_4]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_D3D_NOFEATURELEVEL_1]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_D3D_NOFEATURELEVEL_2]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_D3D_SHADER_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_D3D_SHADER_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_D3D_SWAPCHAIN_ALLOC_2]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_D3D_VER_1]
{No DirectX 10 or 11 adapter or runtime found. Please install latest DirectX runtime or install a compatible DirectX 10 or 11 video card.}
Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia, które je obsługuje. Zainstaluj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.

[ERR_GFX_DRAW_DATA]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_DRAW_GLASS_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_DRAW_GLASS_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_DRAW_ROPE_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_DRAW_ROPE_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_EFFECT_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_3]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_4]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_5]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_IM]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_INIT]
{Failed to initialize graphics device. Please reboot or reinstall latest DirectX runtime.}
Nie udało się włączyć urządzenia graficznego. Uruchom ponownie komputer lub zainstaluj najnowsze sterowniki DirectX.

[ERR_GFX_INVALID_SHADER]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_MORPH_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_MORPH_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_PFX_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_PFX_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_RENDERTARGET]
{Failed to create render target. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się stworzyć celu renderowania. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_RENDERTHREAD]
{Failed to initialize thread. Please reboot and restart the game.}
Nie udało się załadować wątku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_RENDERTHREAD_TXD]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_SHADER_TYP]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_SHADER_VAR]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GFX_STATE]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GFX_WIN]
{Failed to create window. Please reboot and make sure the graphics device is functioning correctly. System Error:}
Nie udało się utworzyć okna. Uruchom ponownie komputer i upewnij się, że karta graficznie działa poprawnie. Błąd systemowy:

[ERR_GUI_ACTIVE_PANEL]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GUI_CHILD]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GUI_MENU_VER]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_GUI_SF_MEM_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_GUI_SF_MEM_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_BESTALLOC_FREE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_BESTALLOC_FREE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_CONT_1]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_CONT_2]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_CONT_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_ALLOC]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_4]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_5]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_INIT_1]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_EXTALLOC_ALLOC]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_MIN_ALLOC]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_MULTIALLOC_FREE]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_MULTIALLOC_RESIZE]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_1]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_2]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_3]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_4]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_5]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_FREE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_POOLALLOC_FREE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SPARSEALLOC_ALLOC]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SYSTEM]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_FREE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_FREE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_RESIZE_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_TINY_RESIZE_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_VIRTUAL_1]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_VIRTUAL_2]
{Out of game memory. Please reboot and restart the game.}
Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_VIRTUAL_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_NET_ARRAY]
{Network error. Incompatible versions of GTA V.}
Błąd sieci. Niekompatybilne wersje GTA V.

[ERR_NET_EVENT]
{Network error. Please reboot and restart the game.}
Błąd sieci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_NET_MEM]
{Network error. Please reboot and restart the game.}
Błąd sieci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_NET_WINSOCK_1]
{WinSock error. Please reboot and restart the game. Return Code:}
Błąd WinSock. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu:

[ERR_NET_WINSOCK_2]
{Invalid WinSock DLL version. Try reinstalling Windows.}
Błędna wersja biblioteki WinSock DLL. Zaleca się ponowną instalację systemu Windows.

[ERR_NET_WINSOCK_3]
{WinSock send error. Please reboot and restart the game. Return Code:}
Błąd wysyłania WinSock. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu:

[ERR_NET_WINSOCK_4]
{WinSock receive error. Please reboot and restart the game. Return Code:}
Błąd odbierania WinSock. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu:

[ERR_NO_LAUNCHER]
{Please run Grand Theft Auto V using PlayGTAV.exe.}
Uruchom Grand Theft Auto V za pomocą pliku PlayGTAV.exe.

[ERR_NO_STEAM]
{Could not detect the Steam client. Please reboot Steam and Grand Theft Auto V.}
Nie wykryto klienta Steam. Proszę uruchomić ponownie Steam i Grand Theft Auto V.

[ERR_PAR_COLL]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_10]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_11]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_12]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_3]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_4]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_5]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_6]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_7]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_8]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PAR_INVALID_9]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PHY_ARCH]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PHY_BOUND]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PHY_GEOM]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_PHY_POOL_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_PHY_POOL_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SCR_LAUNCH_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SCR_LAUNCH_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SCR_TEXT_MEM_1]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SCR_TEXT_MEM_2]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SCR_TEXT_MEM_3]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SCR_TEXT_MEM_4]
{Game memory error. Please reboot and restart the game.}
Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_CACHE_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_CACHE_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_CACHE_3]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_FAILURE_1]
{Network error. Please reboot and restart the game.}
Błąd sieci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_FAILURE_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_STR_FAILURE_3]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_FAILURE_4]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_INFO_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_INFO_2]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_INFO_3]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_INVALID_DATA_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_STR_INVALID_DATA_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_STR_MISSING]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_STR_MOD]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_STR_MOD_INFO]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_PACK_1]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_STR_PACK_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_FILELOAD]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_INSTALLER]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_INVALIDFILE]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_5]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_MINREQ_CPU]
{Your computer does not meet the minimum recommended CPU specification. The game may have trouble running if you proceed. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących procesora. Jeśli kontynuujesz, gra może mieć problem z działaniem. Więcej informacji: http://rsg.ms/pcspecs

[ERR_SYS_MINREQ_CPU_CORE]
{Your computer does not meet the minimum recommended CPU Core specification. The game may have trouble running if you proceed. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie liczby posiadanych rdzeni procesora bądź jego mocy obliczeniowej. Jeśli mimo to uruchomisz grę, może ona nie działać optymalnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://rsg.ms/pcspecs.

[ERR_SYS_MINREQ_CPU_FREQ]
{Your computer does not meet the minimum recommended CPU Frequency specification. The game may have trouble running if you proceed. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących taktowania procesora. Jeśli kontynuujesz, gra może mieć problem z działaniem. Więcej informacji: http://rsg.ms/pcspecs

[ERR_SYS_MINREQ_MEM]
{Your computer does not meet the minimum recommended Memory (RAM) specification. The game may have trouble running if you proceed. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie ilości posiadanej pamięci RAM. Jeśli mimo to uruchomisz grę, może ona nie działać optymalnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://rsg.ms/pcspecs.

[ERR_SYS_MINREQ_TITLE]
{Minimum Recommended Hardware Check Failure}
Komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych

[ERR_SYS_MINREQ_URL]
{http://rsg.ms/pcspecs}
http://rsg.ms/pcspecs

[ERR_SYS_MINREQ_VID_MEM]
{Your computer does not meet the minimum recommended Video Memory specification. The game may have trouble running if you proceed. For more information, please visit: http://rsg.ms/pcspecs}
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie ilości posiadanej pamięci na karcie graficznej. Jeśli mimo to uruchomisz grę, może ona nie działać optymalnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://rsg.ms/pcspecs.

[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_1]
{Out of file handles. Please reboot and restart the game.}
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_2]
{Out of file handles. Please reboot and restart the game.}
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_3]
{Out of file handles. Please reboot and restart the game.}
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_NOSTREAMINGHANDLES]
{Out of file handles. Please reboot and restart the game.}
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_PAR_1]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_PAR_2]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_PAR_3]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_PARAM_FORMAT]
{Invalid command line parameter format. For more information, please visit: https://support.rockstargames.com/hc/articles/202518358}
Błędny format parametrów wiersza poleceń. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://support.rockstargames.com/hc/articles/202518358.

[ERR_SYS_PARAM_PREFIX]
{Invalid command line parameter. For more information, please visit: https://support.rockstargames.com/hc/articles/202518358}
Błędny parametr wiersza poleceń. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://support.rockstargames.com/hc/articles/202518358.

[ERR_SYS_PURE]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_SETTINGS]
{Computer does not meet minimum requirements.}
Komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych.

[ERR_SYS_STREAMERREAD]
{Corrupt game data. Please reboot, verify the game data, or reinstall the game. For more information, please visit: http://rsg.ms/verify}
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer, sprawdź spójność plików gry lub ponownie zainstaluj grę. Więcej informacji: http://rsg.ms/verify

[ERR_SYS_THREAD]
{Game error. Please reboot and restart the game.}
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_TIMER_RDTSC]
{CPU does not support rdtsc instruction.}
Procesor nie obsługuje instrukcji RDTSC.

Поделитесь материалом в социальных сетях:
Смотрите видео по GTA Online и Red Dead Online с нашего канала на Youtube. Это информативно и полезно. В центре внимания на этой неделе новость от Rockstar Games:
В игре так много обновлений и нового контента, а ты ещё ни разу не покупал карты Акула для GTA Online? Загляни в наш цифровой магазин, там есть специальные предложения от Rockstar Games. Купите Red Dead Redemption 2 для PC и получите бонусы в Red Dead Online.
Подборка: *GTA5.su желает вам хорошего дня и ночи!*
Secured By miniOrange